Poplachový zabezpečovací systém

V zabezpečovacím systému lze rozlišit tři základní stavy: odstřeženo, zastřeženopoplach. Pokud je systém odstřežen, znamená to jako byste přikázali ostraze, aby nekontrolovala lidi, kteří přicházejí a odcházejí. Situace se změní, pokud dostane ostraha příkaz nepouštět neautorizované osoby do objektu. To je stejné, jako když dojde k zastřežení zabezpečovacího systému. Od chvíle zastřežení, pokud je zaregistrován pohyb osob v hlídaném prostoru, dojde k vyhlášení poplachu. Zabezpečovací systém obsahuje nespočet elektronických zařízení. Pro vytvoření jednoduchého zabezpečovacího systému potřebujete základní desku zabezpečovací ústředny, ovládací zařízení, detektory a sirény.
Výhodu je také telefonní linka a počítač, který je povětšinou běžný v každé domácnosti.

Příklad poplachového zabezpečovacího systému

 

 

Basic end user information

 

Další informace

25-04-2008

  Poplachový zabezpečovací systém

23-04-2008

  Klávesnice

22-04-2008

  Detektory

21-04-2008

  Sirény

19-04-2008

  Počítač