plastové kovové
KOMPLETNÁ TABUĽKA SKRINIEK A ZARIADENÍA OPU-4 P OPU-4 PW OPU-3 P OPU-2 B OPU-1 A OPU-1 B OPX-1 OPXM-1 OBU-M-LCD OBU-M-LCD-S OBU-M-LED-S OMI-5 OMI-4 B OMI-3 B OMI-2 B OMI-1 B
ústredne, expandéry
INTEGRA 256 Plus zabezpečovacia ústredňa C
INTEGRA 128-WRL zabezpečovacia ústredňa C/E/F E/F
INTEGRA 128 Plus zabezpečovacia ústredňa C
INTEGRA 128 zabezpečovacia ústredňa C
INTEGRA 64 Plus zabezpečovacia ústredňa C
INTEGRA 64 zabezpečovacia ústredňa C
INTEGRA 32 zabezpečovacia ústredňa C
INTEGRA 24 zabezpečovacia ústredňa C
CA-64 PTSA LED tablo C
INT-E expandér vstupov
INT-ADR expandér adresných vstupov C
INT-PP expandér adresných vstupov
INT-O expandér výstupov
INT-KNX-2 modul integrácie so systémom KNX C
INT-RS Plus konvertor údajov C
INT-FI optický prevodník C
ETHM-1 Plus ethernetový modul J J C
INT-GSM zbernicový modul GPRS C/E E E E
INT-GSM LTE zbernicový modul LTE C/E E E E
INT-VG hlasový modul C
INT-VMG modul hlasových správ C
INT-AV modul akustickej verifikácie alarmu C
INT-R univerzálny expandér čítačiek kariet / Dallas čipov C
INT-ORS expandér výstupov D
INT-IORS expandér vstupov a výstupov D
PERFECTA 64 M zabezpečovacia ústredňa
PERFECTA 32-WRL zabezpečovacia ústredňa
PERFECTA 32-WRL LTE zabezpečovacia ústredňa
PERFECTA-IP 32-WRL zabezpečovacia ústredňa
PERFECTA 16-WRL zabezpečovacia ústredňa
PERFECTA 32 zabezpečovacia ústredňa C/E E E E
PERFECTA 32 LTE zabezpečovacia ústredňa C/E E E E
PERFECTA-IP 32 zabezpečovacia ústredňa C
PERFECTA 16 zabezpečovacia ústredňa C/E E E E
PERFECTA-T 32-WRL zabezpečovacia ústredňa
PERFECTA-T 32 zabezpečovacia ústredňa C
VERSA Plus zabezpečovacia ústredňa C/E E E E
VERSA Plus LTE zabezpečovacia ústredňa C/E E E E
VERSA IP zabezpečovacia ústredňa C
VERSA 15 zabezpečovacia ústredňa C
VERSA 10 zabezpečovacia ústredňa C
VERSA 5 zabezpečovacia ústredňa C
MICRA zabezpečovací modul s komunikátorom GSM / GPRS
CA-10 E expandér vstupov C
CA-10 zabezpečovacia ústredňa C
CA-6 zabezpečovacia ústredňa C
CA-5 zabezpečovacia ústredňa C
klávesnica
INT-KLCD-GR / -BL LCD klávesnice
INT-KLCDR-GR / -BL LCD klávesnice
INT-KLCDL-GR / -BL LCD klávesnice
INT-KLCDS-GR / -BL LCD klávesnice
INT-S-GR / -BL klávesnica pre skupiny
INT-SZ-GR / -BL kódový zámok
VERSA-LCD-GR / -BL LCD klávesnice
VERSA-LED-GR / -BL LED klávesnica
CA-10 KLCD-L / CA-10 BLUE-L LCD klávesnice
CA-10 KLCD-S / CA-10 BLUE-S LCD klávesnice
CA-10 KLED-S LED klávesnica
CA-6 KLED-S LED klávesnica
CA-5 KLCD-L / CA-5 BLUE-L LCD klávesnice
CA-5 KLCD-S / CA-5 BLUE-S LCD klávesnice
CA-5 KLED-S LED klávesnica
ABAX 2 obousměrný bezdrátový systém
ACU-220 kontrolér
ACU-280 kontrolér G
ACX-220 expandér
AXD-200 univerzálny bezdrôtový detektor H I
detektory
XD-2 univerzálny detektor H I
komunikačné moduly
GSM-X LTE univerzálny komunikačný modul C/E E E E
GSM-X univerzálny komunikačný modul C/E E E E
GPRS-A LTE univerzálny modul monitoringu C/E E E E
GPRS-A univerzálny modul monitoringu C/E E E E
ETHM-2 ethernetový modul C
ETHM-A univerzálny modul monitoringu C
napájanie
APS-412 zálohovaný zdroj
APS-612 zálohovaný zdroj
TR 40 VA transformátor C
TR 60 VA transformátor C
systém kontroly vstupu ACCO NET / ACCO
ACCO-NT ústredňa systému kontroly vstupu C
ACCO-KP2 moduly kontroléra prechodu
ACCO-KP / ACCO-KPWG moduly kontroléra prechodu C
ACCO-KP-PS / ACCO-KPWG-PS moduly kontroléra prechodu so zdrojom C
monitoring
STAM-1 PTSA LED tablo C
iné
MP-1 modul relé C
MST-1 modul telefónneho ovládania C

 • Tabuľka informuje, aké zariadenia môžu byť inštalované v danej skrinke. Neurčuje koľko rôznych zariadení je možné nainštalovať v jednej skrinke
 • Pri určovaní, či môže byť daný modul so zdrojom nainštalovaný v skrinke boli zohľadnené parametre transformátora namontovaného v skrinke.
  V prípade modulov bez zdroja treba zohľadniť nutnosť použitia dodatočného zdroja napájania
 • Pri použití OMI-5 PI
 • Pri použití OMI-5 DIN
 • Zariadenie s mobilným telefónom vyžadujú použitie antény montovanej mimo skrinku
 • Ústredňa INTEGRA 128-WRL vyžaduje vyvedenie antény systému ABAX mimo skrinku
 • Pri použití HOLDER A2
 • Výstup na sondu zaplavenia FPX-1
 • Magnet v hermetickom kryte spolupracujúci s univerzálnymi detektormi AXD-200 alebo XD-2 umiestnenými v kryte OPX-1
 • Bez možnosti pripojenia kábla PIN5/RJ-TTL alebo RJ/PIN5