PERFECTA 16

Zabezpečovacia ústredňa

Zabezpečovacie ústredne série PERFECTA sú určené na zabezpečenie malých a stredne veľkých objektov, ako sú byty, rodinné domy, malé firmy, kancelárie a podobne. Zaisťujú ochranu zhodnú s požiadavkami normy EN 50131 pre Grade 2.

Systém vybudovaný na základe ústredne PERFECTA 16 je charakteristický rýchlou montážou, jednoduchou konfiguráciou a intuitívnou obsluhou. Ústredňa okrem tradičných metód ovládania systému ponúka taktiež modernejšie spôsoby ovládania, napríklad pomocou mobilnej aplikácie PERFECTA CONTROL a bezdrôtových ovládačov 433 MHz (po pripojení modulu INT-RX-S).

Zabudovaný modul GSM/GPRS má mnohé funkcie: umožňuje spoluprácu s mobilnou aplikáciou PERFECTA CONTROL, s obsluhou správ PUSH, diaľkovú konfiguráciu pomocou programu PERFECTA Soft, monitoring udalostí (napr. na PCO), hlasové oznamovanie, ovládanie pomocou SMS správ a audio verifikáciu (odposluch chráneného objektu). Obsluhuje dve karty nano-SIM, čo zaisťuje stálosť komunikácie - pri vzniku problémov s dosahom operátora prvej karty sa automaticky komunikácia prepne na druhú kartu.

Na doske elektroniky ústredne je 8 drôtových vstupov a 4 drôtové výstupy. Ich počet je možné zväčšiť pripojením rozširovacích modulov: expandérov vstupov INT-E a výstupov INT-O alebo INT-ORS. Umožňuje to rozšíriť systém o pripojenie viacerých detektorov, sirén a ovládaných zariadení (napr. garážovej brány, roliet, osvetlenia a podobne).

Konfigurácia systému sa môže vykonávať dvomi spôsobmi: pomocou programu PERFECTA Soft (z počítača pripojeného na port RS-232 (TTL)) a z klávesnice pomocou servisného menu.

Ústredňa umožňuje rozdeliť objekt na dve skupiny (podsystémy), s výberom troch režimov stráženia (denné, nočné, plné). Každý vstup (detektor) môže byť priradený do jednej alebo do oboch skupín.

 • zhoda s EN 50131 Grade 2
 • od 8 do 16 programovateľných drôtových vstupov:
  • výber konfigurácie: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
  • možnosť obsluhy detektorov roliet a vibračných detektorov
 • od 4 do 12 programovateľných drôtových výstupov
 • 2 napájacie výstupy na hlavnej doske
 • integrované moduly:
  • GSM/GPRS s 2 konektormi SIM (SMS, monitoring na PCO, mobilná aplikácia, správy PUSH)
  • hlasový (prehrávanie hlasových správ počas telefónneho oznamovania)
  • akustickej verifikácie alarmu (odposluch objektu)
 • rozdelenie systému na 2 skupiny:
  • 3 režimy stráženia v každej skupine
  • možnosť priradenia vstupu do dvoch skupín
  • ovládanie stráženia užívateľmi alebo pomocou timerov
 • komunikačná zbernica na pripojenie klávesníc (PRF-LCD) a rozširovacích modulov (INT-E, INT-O, INT-ORS) a expandéra obsluhy ovládačov 433 MHz (INT-RX-S)
 • ovládanie systému pomocou:
  • klávesníc (max. 4): drôtových PRF-LCD
  • mobilnej aplikácie PERFECTA CONTROL
  • bezdrôtových ovládačov 433 MHz (max.15) – vyžadovaný modul INT-RX-S (PERFECTA 16 firmvér v1.02 alebo novší)
 • možnosť aktualizácie firmvéru
 • kódy:
  • 15 kódov užívateľov
  • 1 servisný kód
 • editovanie názvov (užívateľov, skupín, vstupov, výstupov a modulov) uľahčujúce ovládanie systému
 • timery:
  • 8 timerov s možnosťou nastavenia výnimiek
 • pamäť 3584 udalostí
 • automatická diagnostika základných prvkov systému
 • zabudovaný pulzný zdroj:
  • zabezpečenie proti preťaženiu
  • zabezpečenie proti úplnému vybitiu akumulátora
  • regulácia prúdu nabíjania akumulátora
 • programovanie nastavení ústredne:
  • lokálne – klávesnica, počítač s nainštalovaným programom PERFECTA Soft, pripojený na port RS‑232 (TTL) ústredne
  • diaľkovo– počítač s nainštalovaným programom PERFECTA Soft, spájajúci sa s ústredňou cez GPRS
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
PERFECTA 16

Karta produktu

 PERFECTA 16

Informačné materiály

 Katalóg produktov
 PERFECTA
 PERFECTA – koncový užívateľ
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

užívateľská príručka
dátum aktualizácie: 2018-12-06
612 KB
skrátená užívateľská príručka
dátum aktualizácie: 2018-12-04
272 KB
programovanie
dátum aktualizácie: 2018-12-04
2.57 MB
inštalačná príručka
dátum aktualizácie: 2018-12-03
879 KB
zoznam servisných funkcií
dátum aktualizácie: 2017-05-10
308 KB

Softvér

viacjazyčný
dátum verzie: 2017-03-07
slovenský
dátum verzie: 2018-09-11
poľský, bulharský, český, nemecký, dánsky, anglický, španielský, fínsky, francúzky, maďarský, talianský, holandský, nórsky, rumunský, ruský, slovenský, švédsky, turecký, ukrajinský
dátum verzie: 2018-11-13
slovenský
dátum verzie: 2018-09-11

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2017-03-06
127 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2017-12-19
1.67 MB

Technické informácie

Zaťažiteľnosť nízkoprúdových programovateľných výstupov
25 mA / 12 V DC
Zaťažiteľnosť vysokoprúdových programovateľných výstupov
1000 mA / 12 V DC
Hlasové správy
16
Trieda prostredia podľa EN50130-5
II
Komunikačné zbernice
1
Maximálny počet programovateľných vstupov
16
Maximálny počet programovateľnýc výstupov
12
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Maximálny odber prúdu
180 mA
Maximálny odber prúdu z akumulátora
160 mA
Klávesnice
do 4
Hmotnosť
105 g
Napätie odpojenia akumulátora (±10%)
10,5 V
Výstupné napätie zdroja
12 V DC ±15%
Napätie napájania (±15%)
18 V AC, 50-60 Hz
Napätie zahlásenia poruchy akumulátora (±10%)
11 V
Telefónne čísla na oznamovanie
8
Zaťažiteľnosť výstupu AUX
500 mA / 12 V DC
Zaťažiteľnosť výstupu KPD
500 mA / 12 V DC
Pamäť udalostí
3584
Odber prúdu v pohotovostnom režime
150 mA
Odber prúdu z akumulátora - v pohotovostnom režime
100 mA
Výstupný prúd zdroja
2 A
Prúd nabíjania akumulátora
500 mA
Stupeň zabezpečenia podľa EN 50131
Grade 2
Skupiny
2
Timery
8
Užívatelia
15
Programovateľné drôtové vstupy
8
Programovateľné drôtové výstupy
4
Napájacie výstupy
2
Rozmery dosky elektroniky
160 x 68 mm
Rozsaz výstupných napätí
10,5 V…14 V DC
Pracovná teplota
-10…+55 °C
Odporúčaný transformátor
40 VA