PERFECTA Soft

Program na konfiguráciu ústrední PERFECTA

Program PERFECTA Soft umožňuje programovanie ústrední zo série PERFECTA pomocou počítača. Program jednoduchý na obsluhu sprevádza krok za krokom proces tvorenia a konfigurácie zabezpečovacieho systému. Priebežne informuje o tom, aké zariadenia je ešte možné pripojiť na ústredňu. Vďaka intuitívnemu užívateľskému rozhraniu a jednoduchosti obsluhy programu je konfigurácia systému rýchla a pohodlná, ako ešte nikdy doteraz.

Počítač s nainštalovaným programom PERFECTA Soft je možné pripojiť na ústredňu pomocou kábla TTL alebo diaľkovo, pomocou prenosu údajov cez mobilnú sieť (iba v prípade ústrední PERFECTAPERFECTA LTE) – umožňuje to konfiguráciu ústredne bez nutnosti prítomnosti na objekte. Vďaka originálnemu riešeniu komunikácie s využitím servera SATEL, nie je vyžadovaná konfigurácia sieťových nastavení - spojenie s ústredňou cez server je otázkou niekoľkých kliknutí v programe.

  • činnosť v prostredí Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10
  • programovanie zabezpečovacieho systému založeného na ústredniach série PERFECTA, PERFECTA LTEPERFECTA-T
  • zobrazenie stavu zabezpečovacieho systému na monitore počítača
  • načítavanie pamäte udalostí systému
  • spojenie s ústredňou:
    • priame spojenie počítača cez port RS-232 ústredne
    • pomocou prenosu údajov v mobilnej sieti (iba PERFECTAPERFECTA LTE)
PERFECTA Soft

Informačné materiály

 Katalóg produktov
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Softvér

Vyber verziu:  
poľský, bulharský, český, nemecký, dánsky, anglický, španielský, fínsky, francúzky, maďarský, talianský, holandský, nórsky, rumunský, ruský, slovenský, švédsky, turecký, ukrajinský, ,
dátum verzie: 2019-07-16
2.98 MB
poľský, bulharský, český, nemecký, dánsky, anglický, španielský, fínsky, francúzky, maďarský, talianský, holandský, nórsky, rumunský, ruský, slovenský, švédsky, turecký, ukrajinský
dátum verzie: 2018-11-13
2.89 MB

Produkty

Zabezpečovacia ústredňa
Zabezpečovacia ústredňa
Zabezpečovacia ústredňa
Zabezpečovacia ústredňa