Možnostiexterný duálny detektor - záclona

AGATE/AOCD-250

AGATE/AOCD-250

Úlohou zabezpečovacieho systému je ochrana celého priestoru: zároveň interiéru objektu, ako aj pozemku okolo neho. Bezpečnosť okolia objektu ako aj pozdĺž oplotenia pozemku zaisťujú detektory - záclony, ktoré patria do skupiny detektorov obvodovej ochrany.

Použitie detektorov na
obytných, obchodnýchpriemyselných objektoch:

 • ochrana pozdĺž externej steny budovy
 • ochrona wzdłuż ogrodzenia posesji
 • ochrana príjazdovej alebo garážovej brány
 • ochrana exteriérov a interiérov bežných a balkónových okien a terás
 • zisťovanie vniknutia do chráneného priestoru
 • ochrana zohľadňujúca prechod pre zvieratá
AGATE/AOCD-250

Malé rozmery krytov detektorov - záclon AGATE a AOCD-250 ukrývajú najmodernejšie technológie, ktoré umožňujú vytvorenie virtuálnej steny či už v exteriéroch alebo interiéroch budov. Detektor AGATE je drôtový detektor, ktorý môže byť prvkom ľubovoľného zabezpečovacieho systému. Detektor AOCD-250 je určený na činnosť v rámci obojsmerného bezdrôtového systému ABAX.

Konštrukcia detektora

sabotážny kontakt detektor mikrovĺn 24 GHz aktívny antimasking IR manuálna regulácia citlivosti detektor PIR
AGATE/AOCD-250

Kryty detektorov sa vyrábajú pomocou technológie dvojzložkového vstrekovania. Vyrábajú sa z plastu vysokej kvality a termoplastickej elastickej zložky. Takéto riešenie zaisťuje zariadeniam krytie IP54, čo umožňuje ich použitie aj v exteriéroch.

Konštrukcia krytu taktiež obsahuje prvky zvyšujúce odolnosť zariadenia na mechanické vplyvy. Boli použité okrem iného prvky ako špeciálne vyhĺbenie pre šošovku, ktoré ju chráni pred náhodným alebo cieleným pretlačením. Bola použitá aj dvojitá sabotážna ochrana: pred otvorením a odtrhnutím detektora. Sabotážna ochrana je realizovaná kontaktom na doske elektroniky a sabotážnym prvkom v zadnej časti krytu detektora.

AGATE a AOCD-250 majú dva kanály detekcie: IR a mikrovlny, ktorých citlivosť je možné nezávisle plynule regulovať. Vďaka tomu je možné prispôsobiť detektor zároveň funkcii realizovanej zariadením, ako aj charakteristike zabezpečovaného objektu a potrebám užívateľa.

Detektory majú uhol detekcie 10° a dosah 14 m. V takej vzdialenosti je emitovaný lúč so šírkou približne 1 m.

AGATE/AOCD-250

Odolnosť na nepriaznivé atmosférické podmienky a zmeny teploty

Duálna technológia detekcie v spojení s algoritmom automatickej adaptácie detektora podmienkam prostredia zaisťujú vysokú odolnosť týchto zariadení na falošné alarmy. Detektory ponúkajú stabilnú činnosť v nepriaznivých poveternostných podmienkach, ako sú dážď, sneh, hmla alebo silný vietor. Zariadenia sú charakteristické aj vysokou mechanickou odolnosťou a odolnosťou na žiarenie UV, vďaka čomu ich vzhľad zostáva bez zmien počas mnohých rokov.

AGATE/AOCD-250

Detektory ponúkajú bezproblémovú činnosť v širokom rozsahu teplôt od -40°C do +55°C. Zmeny teploty okolia sú automaticky kompenzované.

Jednoduchá montážkonfigurácia

V prípade štandardného použitia sa odporúča montáž detektora vo výške 2,4 m, so šošovkou nasmerovanou nadol. Táto výška môže byť aj iná, ak je zariadenie využité napr. na ochranu okna alebo brány.

Detektor je možné nainštalovať priamo na plochý povrch alebo pomocou konzoly, ktorá umožňuje inštaláciu zariadenia pod stálym uhlom 90°. Druhá možnosť je zvlášť užitočná pri zabezpečení časti steny s viacerými oknami. Pri inštalácii detektora do interiéru je možné využiť aj iné konzoly z ponuky SATEL.

AGATE/AOCD-250
AGATE/AOCD-250

Detektor môže taktiež slúžiť na zisťovanie vstupu do chráneného priestoru, ktorý nie je zabezpečený žiadnym iným spôsobom (oddeleného stenou, zatvorenými dverami a podobne). Zariadenie je možné inštalovať aj nízko a hore nohami. Takéto riešenie zaisťuje ochranu a súčasne tvorí medzeru pre voľný pohyb napr. malého psa.

AGATE

MODERNÁ
OCHRANA EXTERIÉROV

AGATE/AOCD-250

Konštrukcia detektora AGATE spĺňa požiadavky normy EN 50131-2-4 pre Grade 3. Vďaka tomu je možné toto zariadenie použiť na zabezpečenie interiérov objektov zvlášť vystavených nebezpečenstvu vlámania, v ktorých je vyžadovaná vysoká úroveň ochrany, napr. v obchodoch s klenotmi a v miestnostiach verejného úžitku.

Zhodne s normou EN 50131-2-4 je v detektore AGATE realizovaná funkcia aktívneho antimaskingu v kanáli IR, ktorá zaisťuje profesionálnu ochranu okrem iného pred:

zakrytím stálymi prekážkami, v tom aj takými, ktoré odrážajú svetlo, napr. čierne a lakované časti nábytku
zalepením priesvitným materiálom, napr. priesvitná lepiaca páska alebo fólia
zastriekaním farbou alebo bezfarebným lakom.

Vďaka aktívnemu antimaskingu IR sú pokusy o sabotáž zariadenia okamžite zisťované a zodpovedajúca informácia je zaslaná do zabezpečovacej ústredne. V závislosti od konfigurácie systému môže byť oznamovanie o vzniknutej situácii zaslané užívateľovi, inštalačnému technikovi, strážnej službe alebo napr. polícii.

Šošovka detektora AGATE je zabezpečená priehľadným plastom (reflektorom). Pokus zakrytia detektora spôsobí zmenu uhla lomu lúčov IR, čo je okamžite zistené a signalizované detektorom.

AOCD-250

BEZDRÔTOVÁ
OCHRANA ZÁCLONOU

AGATE/AOCD-250
AGATE/AOCD-250

AOCD-250 je detektor – záclona, určený na činnosť v rámci obojsmerného bezdrôtového systému ABAX. Je obsluhovaný kontrolérmi ACU-120ACU-270, opakovačom ARU-100 a ústredňou INTEGRA 128-WRL. Vďaka funkcii šetrenia energie môže pracovať až 3 roky bez nutnosti výmeny batérie. Stav batérie je kontrolovaný a v prípade zistenia príliš nízkeho napätia zašle detektor do ústredne zodpovedajúcu informáciu.

Tabuľka vlastností

AGATE AOCD-250
Dva kanály detekcie: PIR+MW + +
Aktívny antimasking IR realizovaný pri použití v interiéri +
Utesnený kryt s krytím IP54 + +
Sabotážna ochrana (pred otvorením a odtrhnutím) + +
Zosilnený plastový kryt + +
Digitálna kompenzácia teploty zaisťujúca správnu činnosť detektora v rozsahu teplôt od -40°C do +55°C + +
Trojfarebná LED-ka + +
Činnosť v rámci bezdrôtového systému ABAX +
Možnosť činnosti v nepriaznivých atmosférických podmienkach (dážď, sneh, hmla, silný vietor) + +
Vysoká odolnosť na falošné alarmy vďaka použitiu algoritmu automatickej adaptácie + +
Konfigurácia citlivosti kanálov detekcie pomocou potenciometrov na doske elektroniky +
Diaľková konfigurácia citlivosti kanálov detekcie pomocou programu DLOADX +
Nízky odber prúdu + +
Rohová konzola (90°) + +
Možnosť montáže bez dodatočnej konzoly + +

Charakteristika

AGATE je externý detektor pohybu - záclona, ktorý patrí do skupiny zariadení obvodovej ochrany. Je vhodný na účinné zabezpečenie nielen exteriérov chráneného objektu, ale aj interiérov, k ktorých panujú ťažké alebo špecifické podmienky prostredia (napr. výrobné haly, chodby s prievanom). Detektor AGATE má dva kanály detekcie pohybu: PIR a MW. Detektor AGATE má aktívny antimasking IR (pre použitie v interiéri). Vďaka tomu spĺňa náročné požiadavky bezpečnosti Grade 3 určené normou EN 50131 – detektor je možné používať na zabezpečenie interiérov objektov so zvýšeným rizikom: banky, múzeá, klenotníctva a podobne.

Duálna technológia v spojení s algoritmom automatickej adaptácie detektora podmienkam prostredia zaisťujú vysokú odolnosť na falošné alarmy a zároveň stabilnú činnosť v sťažených poveternostných podmienkach, ako sú dážď, sneženie, slnečné svetlo a vietor. Zariadenie umožňuje správnu činnosť v širokom rozsahu teploty: od -40°C do +55°C, a zmeny teploty okolia sú automaticky kompenzované.

Detektor AGATE má úzky uhol detekcie, ktorý je iba 10 stupňov, a má dosah 14 m. V maximálnej vzdialenosti má lúč detekcie šírku približne 1 m. Jestvuje možnosť montáže krytu so šošovkou Fresnel s označením AOCD-CL, ktorá má zvýšený počet lúčov a má maximálny dosah detekcie 10 m.Citlivosť kanálov detekcie je nastaviteľná pomocou dvoch nezávislých potenciometrov umiestnených na doske elektroniky.

Na výrobu krytu detektora sa použila technológia dvojzložkového vstrekovania plastu. Vďaka tomu má detektor tesný kryt s triedou krytia IP54, ktorý zaisťuje elektronike detektora AGATE ochranu pred atmosférickými vplyvmi. Kryt detektora má taktiež vysokú mechanickú odolnosť a odolnosť na žiarenie UV.

Konštrukcia detektora AGATE umožňuje jeho montáž priamo na stenu alebo plochý povrch. Je možná taktiež montáž pomocou špeciálnej rohovej konzoly (stále natočenie o 90°). Pri inštalácii detektora v interiéroch je možné využiť taktiež nastaviteľné konzoly BRACKET A a BRACKET B.

 • dva kanály detekcie: PIR a mikrovlny
 • aktívny antimasking IR realizovaný pri použití v interiéroch
 • utesnený plastový kryt s krytím IP54
 • sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím
 • konfigurácia citlivosti kanálov detekcie pomocou potenciometrov na doske
 • nízky odber prúdu
 • možnosť montáže priamo na plochý povrch alebo pomocou rohovej konzoly
EN-50131 GRADE 3 - vyhlásenie o zhode
AGATE

Karta produktu

 AGATE

Informačné materiály

 Katalóg produktov
 AGATE / AOCD-250

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2017-06-02
868 KB

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2018-02-27
577 KB
EN-50131 GRADE 3 - vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2017-11-27
220 KB

Technické informácie

Napätie napájania (±15%)
12 V DC
Detekovaná rýchlosť pohybu
0,2...3 m/s
Pracovná teplota
-40...+55 °C
Odporúčaná výška montáže
2,4 m
Odber prúdu v pohotovostnom režime
21 mA
Maximálny odber prúdu
25 mA
Hmotnosť
92 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Rozmery
44 x 105 x 40 mm
Trieda prostredia podľa EN50130-5
IIIa
Čas signalizácie alarmu
2 s
Splnené normy
EN50131-1, EN 50131-2-4, EN50130-4, EN50130-5
Frekvencia MW
24,125 GHz
Čas štartovacieho režimu
45 s
Stupeň ochrany IP
IP54
Stupeň zabezpečenia (montáž priamo na stenu)
Grade 3
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.