Official international

SATEL Technical Support platform

  An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
 • instructional videos
 • intuitive systems configurators
 • technical news

Log in and start exploring now!

OPAL a OPAL Plus

Externé duálne detektory pohybu PIR+MW

Duálna technológia, algoritmus detekcie s automatickou adaptáciou a kvalitný
kryt (IP54) zaisťujú stabilnú činnosť detektorov v sťažených atmosférických
podmienkach. Detektor okrem toho ponúka možnosť jednoduchej montáže
a precíznej konfigurácie. Tieto zariadenia sú dokonalým riešením pre každý objekt.

Priestor okolo domu bude bezpečný ako priestorov v jeho vnútri!

INT-TSI, INT-TSG, INT-KLFR, INT-KSG a INT-SF

LCD klávesnice a klávesnice pre skupiny sú najpoužívanejšie časti
zabezpečovacieho systému. Preto bola na prispôsobenie ich dizajnu
interiéru objektu, rozšírená farebná rada najpopulárnejších modelov klávesníc.

Známe zariadenia v novej, bielej farbe

ACCO NET

Systém kontroly vstupu

Moderný systém kontroly vstupu s rozsiahlou štruktúrou, umožňujúci
pohodlné vzdialené a lokálne ovládanie neobmedzeného počtu ústrední
ACCO-NT z viacerých miest súčasne.

Obsluha 65 000 užívateľov

VERSA Plus

Zabezpečovacia ústredňa

Jediné takéto kompaktné riešenie, ktoré ponúka:
viackanálovú komunikáciu, mobilnú aplikáciu, úplne bezdrôtové
ovládanie a možnosť vytvorenia drôtového, bezdrôtového alebo
hybridného systému.

Nastal čas pre ústredne VERSA Plus!

VERSA CONTROL

Mobilná aplikácia určená pre ústredne zo série VERSA

Jednoduchá a intuitívna aplikácia pre smartfóny a tablety. Umožňuje vzdialené
zobrazenie stavu systému, vstupov a výstupov, ich ovládanie a taktiež prehľad
porúch a udalostí. Okrem toho ponúka oznamovanie pomocou správ PUSH.

Ovládanie systému z každého miesta na svete!

INT-TSI

Centrum ovládania inteligentného zabezpečovacieho systému

Najnovšie funkcie pridané klávesnici INT-TSI:
činnosť v režime MASTER/SLAVE, flat dizajn užívateľského rozhrania,
miniaplikácia počasia, nastavovanie veľkosti tlačidiel a zobrazovanie
stavu systému pri zapnutom šetriči.

Vyskúšajte nové funkcie už dnes!

 

Možnosti

inovatívne externé
duálne detektory pohybu

OPAL a OPAL Plus

Pri plánovaní zabezpečovacieho systému treba pamätať, že je možné zisťovať narušiteľa nie len v interiéri chráneného objektu, ale aj v exteriéri. Taktiež dôležité -
ak nie najdôležitejšie - je to, aby bol narušiteľ zistený ešte predtým, ako napácha škody v budove. Na tento účel sa používajú zariadenia, ktoré zisťujú pokus vniknutia do chráneného objektu.
Túto funkciu ponúkajú najnovšie detektory firmy
SATEL: OPAL a OPAL Plus.

 • spoľahlivá detekcia
 • jednoduchá montáž a konfigurácia
 • spoľahlivá činnosť v exteriéroch
 • presná diaľková konfigurácja
 • spoľahlivá činnosť
 • antimasking detektora mikrovĺn
 • odolnosť na pohyb zvierat
 • sabotážna ochrana pred odtrhnutím detektora a otvorením krytu
 • vysoká odolnosť na nepriaznivé atmosférické podmienky
 • možnosť použitia v systémoch domácej automatizácie vďaka zabudovanému detektoru súmraku
 • možnosť výberu metódy montáže vďaka konzolám: guľovej a rohovej
 • pohodlná diaľková konfigurácia citlivosti všetkých kanálov detekcie a detektora súmraku pomocou ovládača OPT-1 (OPAL Plus)

Použitie

domy
systémy automatizácie
priemyselné haly

Detektory zo série OPAL zaisťujú dokonalú ochranu exteriérov budov rôzneho typu a určenia. Tieto zariadenia sú vhodné aj na ochranu interiérov v priemyselných objektoch, v ktorých sú sťažené alebo špecifické podmienky prostredia (napr. v halách, skladoch a podobne).

Detektor OPAL Plus má okrem toho detektor súmraku ovládajúci výstup typu OC, ktorý umožňuje jeho využitie v zabezpečovacích systémoch s funkciami domácej automatizácie - bez nutnosti inštalácie dodatočných detektorov súmraku. Signál z nízkoprúdového výstupu je možné priviesť priamo na relé v rozvádzači alebo na ovládač domácej automatizácie. Detektor môže taktiež spolupracovať so systémom KNX pomocou zabezpečovacej ústredne zo série INTEGRA. Funkcie detektora OPAL Plus teda umožňujú pohodlné ovládanie napr. roliet, osvetlenia exteriérov budov, garážovej brány a podobne. Moment činnosti týchto zariadení je možné vybrať vďaka presnej regulácii citlivosti.

 

Dosah

Detektory zo série OPAL majú uhol detekcie až 100 stupňov a dosah viac ako 15 metrov. Detektor chráni aj priestor pod sebou, vďaka čomu je zistený pokus priblíženia sa pod detektor s cieľom jeho zničenia alebo poškodenia. Programové vybavenie detektorov zo série OPAL je vypracované tak, aby pohyb malých domácich zvierat nespôsoboval falošné alarmy.

Odolnosť na nepriaznivé poveternostné podmienky

OPAL a OPAL Plus využívajú technológiu PIR a MW. Duálna technológia v spojení s algoritmom adaptácie detektora na podmienky prostredia zaisťujú vysokú odolnosť na falošné alarmy, a zároveň stabilnú činnosť v sťažených atmosférických podmienkach, ako sú dážď, sneženie, silné slnečné svetlo a silné prietoky vzduchu. Zmeny teploty okolia sú automaticky kompenzované. Mnohomesačné testy potvrdili odolnosť detektorov na extrémne výkyvy počasia. Tieto zariadenia zaisťujú správnu činnosť v širokom rozsahu teplôt od -40°C do +55°C.

Konštrukcia detektora

Vysoká kvalita OPAL a OPAL Plus je výsledkom spojenia najnovších technológií a mnohoročných skúseností špecialistov firmy SATEL v projektovaní a výrobe zariadení pre systémy signalizácie vlámania a napadnutia. Pričinila sa k tomu konštrukcia detektorov - zároveň elektroniky ako aj krytu.

Na výrobu krytov detektorov zo série OPAL bola použitá technológia vstrekovania dvojzložkového materiálu. Vďaka spojeniu dvoch kvalitných materiálov vznikol kryt spĺňajúci triedu krytia IP54. Kryt chráni elektroniku detektora pred vplyvmi, ktoré môžu mať na detektor deštruktívny vplyv, napríklad pred dažďom alebo vlhkosťou. Detektory OPAL a OPAL Plus sú taktiež charakteristické vysokou mechanickou odolnosťou a odolnosťou na žiarenie UV, vďaka čomu má detektor rovnaký vzhľad a farbu aj po mnohých rokoch prevádzky.

Zjednodušenia a dodatočné prvky

Diaľková konfigurácia citlivosti

Veľkým zjednodušením pre inštalačných technikov inštalujúcich detektor OPAL Plus je funkcia diaľkovej zmeny citlivosti všetkých kanálov detekcie a detektora súmraku pomocou ovládača IR OPT-1. Vďaka tomu je nastavenie citlivosti detektora pohodlná a nevyžaduje si viacnásobné otváranie krytu. Ovládač je napájaný batériou CR2032, ktorá zaručuje niekoľko tisíc povelov na nastavenie detektora.

Spôsoby montáže

Konštrukcia detektora zo série OPAL umožňuje jeho priamu montáž na plochý povrch, napr. v prípade využívania odolnosti na pohyb malých zvierat. Na optimálne pokrytie chráneného priestoru pomocou natočenia detektora je možné využiť set konzol s označením BRACKET C.

Guľová konzola zaisťuje možnosť regulácie uhla nachýlenia detektora v dvoch osách: do 60° vertikálne a do 90° horizontálne. Uľahčuje to nastavenie optimálnej polohy detektora vzhľadom k chránenému priestoru. V prípade potreby stáleho nastavenia detektora pod uhlom 45° vzhľadom na stenu, je možné použiť rohovú konzolu.

Vedenie vodičov

V prípade zariadení inštalovaných v exteriéroch je zvlášť dôležité zaručenie bezpečia a spoľahlivosti ich činnosti. Z tohto dôvodu sú vyššie spomenuté konzoly skonštruované tak, aby bol vodič, ktorým je detektor pripojený na zabezpečovaciu ústredňu, vedený v konzole. Vďaka tomu je celá inštalácia zároveň bezpečná, ako aj estetická.

Sabotážna ochrana

Bez ohľadu na to, ktorá konzola bude použitá, budú detektory zo série OPAL vždy zabezpečené pred otvorením a odtrhnutím zo steny. Túto funkciu zabezpečujú: dva sabotážne kontakty na doske elektroniky a špeciálne naprojektovaný kontakt s možnosťou montáže do konzoly alebo na zadnú stenu krytu detektora (v prípade použitia rohovej konzoly).

Antimasking detektora mikrovĺn

Detektory zo série OPAL majú funkciu antimaskingu detektora mikrovĺn. Vďaka tomu zisťujú výskyt objektov pohybujúcich sa v ich bezprostrednej blízkosti, čo umožňuje zmariť pokus ich zakrytia.

Vlastnosti detektorov

OPAL Plus OPAL
Dva kanály detekcie: PIR+MW TAK TAK
Antimasking detektora mikrovĺn TAK TAK
Zabudovaný detektor súmraku umožňujúci použitie detektora v systémoch domácej automatizácie TAK -
Kryt zaisťujúci triedu krytia IP54 TAK TAK
Sabotážna ochrana (pred otvorením a odtrhnutím) TAK TAK
Zabudovaný prijímač signálu z ovládača IR OPT-1 TAK -
Spevnený plastový kryt TAK TAK
Digitálna kompenzácia teploty zaisťujúca správnu činnosť detektora v rozsahu teplôt od -40°C do +55°C TAK TAK
Možnosť činnosti v nepriaznivých poveternostných podmienkach (dážď, sneženie, silný vietor) TAK TAK
Vysoká odosnosť na falošné alarmy vďaka použitiu algoritmu automatickej adaptácie TAK TAK
Konfigurácia citlivosti kanálov detekcie pomocou tlačidiel na doske detektora TAK TAK
Konfigurácia citlivosti detektora súmraku pomocou tlačidiel na doske detektora TAK -
Diaľková konfigurácia detektorov PIR a MW a detektora súmraku pomocou ovládača IR OPT-1 bez nutnosti otvárania krytu detektora TAK -
Nízky odber prúdu TAK TAK
Rohová konzola (45°) TAK TAK
Guľová konzola (do 60° vertikálne a do 90° horizontálne) TAK TAK
Ochrana vodičov vďaka ich vedeniu vo vnútri konzoly TAK TAK
Možnosť montáže bez konzoly TAK TAK
Kryt bielej farby predný zadný TAK TAK
Kryt šedej farby predný zadný TAK TAK

Charakteristika

OPAL je externý duálny detektor pohybu, ktorý je vhodný zároveň na zabezpečenie exteriérov ako aj interiérov chránených objektov, v ktorých panujú sťažené špecifické podmienky (napr. haly, chodby a pod.). Detektor OPAL obsahuje detektory PIR a MW, a má funkciu antimaskingu MW. Duálna technológia v spojení algoritmu adaptácie detektora podmienkam prostredia zaisťujú veľkú odolnosť na falošné alarmy, a tým zaisťujú stabilnú činnosť v sťažených atmosférických podmienkach, ako sú dážď, sneženie, slnečné svetlo a vietor. Zariadenie ponúka správnu činnosť v širokom rozhraní teplôt: od -40°C do +55°C, a zmeny teploty okolia sú automaticky kompenzované.

Detektor OPAL má uhol detekcie až 100 stupňov a dosah prekračujúci 15 metrov. Chránený je aj priestor pod detektorom, vďaka čomu je odhalený každý pokus podlezenia detektora s úmyslom jeho poškodenia alebo odtrhnutia. Programové vybavenie detektorov série OPAL je pripravené tak, aby pohyb malých zvierat nespúšťal falošné alarmy.

Na výrobu krytu bola použitá technológia vstrekovania dvojzložkovej hmoty. Vďaka tomu vznikol kryt s triedou ochrany IP54, ktorý elektronike detektora OPAL zabezpečuje ochranu pred škodlivými atmosférickými vplyvmi. Kryt detektora je charakteristický vysokou mechanickou odolnosťou a odolnosťou na žiarenie UV.

Konštrukcia detektora OPAL umožňuje jeho montáž priamo na plochý povrch (stenu). Ak má byť detektor nachýlený horizontálne alebo vertikálne, treba použiť špeciálne konzoly zo setu BRACKET C (biela) alebo BRACKET C GY (šedá): rohová alebo guľová.

Detektor OPAL sa vyrába v dvoch farbách: bielej (OPAL) a šedej (OPAL GY).

 • dva kanály detekcie: PIR a mikrovlny
 • funkcia antimaskingu realizovaná kanálom mikrovĺn
 • konfigurácia citlivosti kanálov detekcie pomocou tlačidiel na PCB
 • kvalitný plastový kryt s ochranou IP54
 • sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím
 • digitálna kompenzácia teploty zaisťujúca správnu činnosť detektora v rozsahu teploty od -40°C do +55°C
 • možnosť činnosti v nepriaznivých atmosférických podmienkach (dážď, sneženie, hmla, silný vietor)
 • vysoká odolnosť na falošné alarmy vďaka využitiu algoritmu automatickej adaptácie
 • ochrana priestoru pod detektorom
 • možnosť odolnosti na pohyb malých zvierat
 • nízky odber prúdu
 • možnosť montáže priamo na stenu alebo pomocou konzoly zo setu BRACKET C:
  • rohová konzola: stály uhol 45°
  • guľová konzola: rozsah do 60° vertikálne a do 90° horizontálne
OPAL

Karta produktu

 OPAL

Informačné materiály

 Katalóg produktov
 OPAL Plus

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2016-04-18
1.83 MB

Certifikáty

Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2016-10-06
225 KB

Technické informácie

Napätie napájania (±15%)
12 V DC
Detekovaná rýchlosť pohybu
0,3...3 m/s
Pracovná teplota
-40...+55 °C
Odporúčaná výška montáže
2,4 m
Odber prúdu v pohotovostnom režime
12 mA
Maximálny odber prúdu
20 mA
Prípustné zaťaženie kontaktov relé
40 mA / 16 V DC
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Rozmery
65 x 138 x 58 mm
Trieda prostredia podľa EN50130-5
IIIa
Čas signalizácie alarmu
2 s
Splnené normy
EN50131-1, EN50130-4, EN50130-5
Frekvencia MW
24 GHz
Čas štartovacieho režimu
40 s
Stupeň ochrany IP
IP54
Hmotnosť detektora (bez konzoly)
174 g
Prípustné zaťaženie výstupu D/N (výstup typu OC)
50 mA / 12 VDC
Stupeň zabezpečenia
Grade 2
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.
 © 1990-2018 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij