VERSA IP

Zabezpečovacia ústredňa

Zabezpečovacia ústredňa VERSA IP je určená na ochranu malých a stredne veľkých objektov. Umožňuje vytvoriť drôtový, bezdrôtový alebo hybridný systém spájajúci obe tieto formy inštalácie. Spolupracuje s kontrolérmi ACU-120ACU-270, ktoré ponúkajú dokonalý dosah činnosti zariadení série ABAX, ABAX 2 - dokonca do 500 m na otvorenom priestranstve.

VERSA IP je jediné riešenie spájajúce v sebe funkcie, ktoré boli doteraz dostupné iba pri použití niekoľkých samostatných zariadení. Jej hlavná doska integruje moduly: ETHM, INT-VG, INT-AV a dialér PSTN. Vďaka tomu ústredňa VERSA IP umožňuje komunikáciu až tromi kanálmi (Ethernet a PSTN), čím zaisťuje úspešné zaslanie informácií.

 • zhoda s EN50131 Grade 2
 • 4 programovateľné drôtové vstupy:
  • obsluha detektorov typu NO a NC, detektorov roliet a vibračných detektorov
  • obsluha konfigurácie EOL a 2EOL
 • dodatočný sabotážny vstup typu NC
 • 5 programovateľných drôtových výstupov:
  • 2 vysokoprúdové výstupy
  • 2 nízkoprúdové výstupy typu OC
  • 1 výstup relé
 • 3 napájacie výstupy
 • výstup na pripojenie piezoelektrickej sirény montovanej v skrinke (akustická signalizácia)
 • maximálny počet programovateľných vstupov: 30
 • maximálny počet programovateľnýc výstupov: 12
 • rozdelenie systému na 2 skupiny:
  • možnosť priradenia vstupu do dvoch skupín
 • ovládanie systému pomocou:
 • integrovaný modul PSTN umožňujúci:
  • monitoring (SIA, ContactID, iné)
  • hlasové oznamovanie (8 telefónnych čísiel, 16 správ)
  • vzdialené programovanie (modem 300 bps) pomocou programu DLOADX
 • zabudovaný modul ETHM umožňujúci:
  • oznamovanie e-mail
  • ovládanie pomocou aplikácie VERSA CONTROL umožňujúcej oznamovanie PUSH
  • monitoring na PCO
  • programovanie pomocou programu DLOADX
 • zabudovaný hlasový modul:
  • približne13 minút na správy využívané v hlasovom menu
  • viac ako 4 minúty na 16 správ na telefónne oznamovanie (správa môže trvať do 16 sekúnd)
 • zabudovaný konektor USB-HID
 • pamäť 2047 udalostí
 • obsluha 30 užívateľov, z ktorých každému je možné prideliť:
  • kód
  • bezdotykovú kartu
  • ovládač
 • 4 timery umožňujúce automatické:
  • zapínanie/vypínanie stráženia v skupinách
  • ovládanie výstupov (zapínanie/vypínanie svetiel, zavlažovania a podobne)
 • odnímateľné svorkovnice
 • možnosť nehlásenia prípadných problémov so spojením so serverom SATEL ako poruchy
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
VERSA IP

Karta produktu

 VERSA IP

Informačné materiály

 Katalóg produktov
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

návod na obsluhu z klávesnice LED
dátum aktualizácie: 2015-09-24
785 KB
užívateľská príručka
dátum aktualizácie: 2015-09-23
1.11 MB
skrátená užívateľská príručka
dátum aktualizácie: 2015-09-23
470 KB

Softvér

poľský, bulharský, český, nemecký, dánsky, anglický, španielský, fínsky, francúzky, grécky, maďarský, talianský, holandský, nórsky, portugalský, rumunský, ruský, slovenský, švédsky, turecký, ukrajinský
dátum verzie: 2019-05-31
poľský, anglický, český, nemecký, španielský, francúzky, talianský, holandský, nórsky, ruský, slovenský, turecký, ukrajinský, maďarský, portugalský
dátum verzie: 2016-07-05
slovenský
dátum verzie: 2019-07-02

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2018-02-27
579 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2018-12-12
341 KB

Technické informácie

Hlasové správy
16
Zaťažiteľnosť nízkoprúdových programovateľných výstupov
50 / 12 VDC mA
Pamäť udalostí
2047
Skupiny
2
Timery
4
Prúdový výkon zdroja
2 A
Rozmer krytu
266 x 286 x 100 mm
Rozmery dosky elektroniky
173 x 105 mm
Pracovná teplota
-10…+55 °C
Napätie napájania (±15%)
18 V AC, 50-60 Hz
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Odber prúdu zo siete 230 V - v pohotovostnom režime
120 mA
Odber prúdu z akumulátora - v pohotovostnom režime
160 mA
Napätie zahlásenia poruchy akumulátora (±10%)
11 V
Napätie odpojenia akumulátora (±10%)
10,5 V
Trieda prostredia podľa EN50130-5
II
Maximálny odber prúdu zo siete 230 V
160 mA
Maximálny odber prúdu z akumulátora
200 mA
Programovateľné drôtové vstupy
4
Maximálny počet programovateľných vstupov
30
Programovateľné drôtové výstupy
5
Maximálny počet programovateľnýc výstupov
12
Napájacie výstupy
3
Komunikačné zbernice
1
Klávesnice
do 6
Stupeň zabezpečenia podľa EN 50131
Grade 2
Zaťažiteľnosť výstupu AUX
500 / 12 V DC
Odporúčaný transformátor
40 VA
Hmotnosť (so skrinkou a príslušenstvom)
1220 g
Užívatelia
30
Adresy e-mail na oznamovanie
8
Textové správy
64
Zaťažiteľnosť výstupu +VR
200 / 12 V DC
Zaťažiteľnosť výstupu KPD
500 / 12 V DC
Zaťažiteľnosť programovateľného výstupu relé
1000 / 24 V DC mA
Zaťažiteľnosť vysokoprúdových programovateľných výstupov
1100 / 12 VDC mA
Rozsaz výstupných napätí
10,5 V…14 V DC
Prúd nabíjania akumulátora
800 mA
Výstupné napätie zdroja
12 V DC ±15%
Telefónne čísla na oznamovanie
8