VERSA CONTROL

Mobilná aplikácia na vzdialené ovládanie zabezpečovacieho systému VERSA

Aplikácia VERSA CONTROL umožňuje vzdialené ovládanie zabezpečovacieho systému vytvoreného na základe ústrední zo série VERSA, ktoré sú určené na zabezpečenie malých a stredne veľkých objektov, napr. rodinných domov a bytov. Aplikácia slúži ako užitočný nástroj na overovanie stavu systému a vstupov a výstupov, a na prehľad aktuálnych porúch a všetkých udalostí v systéme. Aplikácia VERSA CONTROL ponúka taktiež oznamovanie pomocou hlásení PUSH. Nakoľko táto služba pracuje na pozadí, je užívateľ neustále informovaný o stave systému.

V prípade aplikácie VERSA CONTROL je využitý taktiež inovatívny spôsob spojenia s ústredňou. Je to veľmi jednoduché, nakoľko nie je potrebná znalosť IP adresy ústredne a čísla jej portu, ale stačí poznať jedine MAC adresu modulu ETHM (VERSA Plus) alebo modulu ETHM-1 Plus (VERSA 5/10/15) a ID ústredne, ktorú môže užívateľ jednoducho a rýchlo zistiť na LCD klávesnici. Tento spôsob eliminuje nutnosť konfigurácie sieťových nastavení na objekte.

Vlastnosti programu

 • ovládanie zabezpečovacieho systému VERSA/VERSA Plus:
  • overovanie stavu systému
  • overovanie stavu vstupov
  • overovanie stavu výstupov
  • prehľad aktuálnych porúch
  • prehľad všetkých udalostí v systéme s možnosťou filtrovania
 • oznamovanie PUSH s možnosťou individuálnej konfigurácie
 • jednoduchá a rýchla konfigurácia
 • bezpečné, šifrované spojenie so systémom vďaka službe zostavenia spojení
 • intuitívne užívateľské rozhranie
 • možnosť definovania personalizovaných profilov

Hardvérové požiadavky

 • VERSA Plus s firmvérom 1.05 alebo novším
 • VERSA 5/10/15 s firmvérom 1.05 alebo novším
  a modul ETHM-1 Plus s firmvérom 2.01 alebo novším

Nové funkcie

 • vo verziách: 1.1.18 pre Android, 1.1.0.0 pre Windows Mobile a 1.3.59 pre iOS:
  • nové grafické rozhranie (material design)
  • opravená stabilita aplikácie
  • upravená komunikácia s ústredňami VERSA Plus (od v1.06.) - rýchlejšie spojenie s ústredňou
  • možnosť tvorenia záložnej kópie nastavenia ústredne - súbor s údajmi je šifrovaný a zabezpečený heslom
  • rozšírené oznamovanie o udalostiach (zobrazená informácia je rovnaká s udalosťou v pamäti udalostí v aplikácii)
  • možnosť využívania režimu zapínania s odchodovým a bez odchodového času
VERSA CONTROL

Informačné materiály

 Katalóg produktov
 VERSA Plus
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Softvér

Vyber verziu:  
poľský, anglický, český, nemecký, španielský, francúzky, talianský, holandský, nórsky, ruský, slovenský, turecký, ukrajinský, maďarský, portugalský
dátum verzie: 2015-12-14
poľský, anglický, český, nemecký, španielský, francúzky, talianský, holandský, nórsky, ruský, slovenský, turecký, ukrajinský
dátum verzie: 2016-02-08
poľský, anglický
dátum verzie: 2015-07-07

Produkty

Zabezpečovacia ústredňa
Zabezpečovacia ústredňa
Zabezpečovacia ústredňa
Zabezpečovacia ústredňa
Zabezpečovacia ústredňa
Satel facebook  © 1990-2017 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij