STAM-1 DEMO

DEMO verzia programu PCO STAM-1

STAM-1 DEMO je demoverzia programu STAM-1 PROG, ktorá umožňuje oboznámenie sa so všetkými funkciami programu.

Program umožňuje spravovanie signálov prijatých modulmi PCO firmy SATEL. Program umožňuje obsluhu udalostí niekoľkými operátormi na jednom stanovisku. Je možný príjem prenosov zasielaných telefónnou linkou alebo sieťou GSM (SMS a CLIP), prichádzajúcich z viac ako 50 000 účastníkov.

Každý z účastníkov môže mať priradených niekoľko identifikátorov, pri čom každý účastník a jeho identifikátor môže mať nezávisle nadefinované rôzne kategórie prichádzajúcich kódov (alarm, zapnutie a vypnutie stráženia, porucha, test prenosu a pod.).

Program môže prijímať a určovať signály udalostí ako vyžadujúce zásah s automatickou signalizáciou alarmovej situácie. Umožňuje taktiež archiváciu a tvorenie hlásení pre jednotlivých účastníkov, operátorov a systému PCO. Do histórie udalostí sú zapisované všetky prijaté udalosti, nezávisle od prítomnosti identifikátora daného zariadenia v databáze. O bezpečnosť zapisovaných údajov sa stará funkcia kódovania.

  • obsluha účastníkov monitorovaných po telefónnej linke alebo pomocou siete GSM
  • program pracujúci v prostrední DOS umožňujúci činnosť viacerých operátorov na 1 stanovisku
  • obsluha viac ako 50 000 účastníkov
  • možnosť prideľovania niekoľkých identifikátorov jednému účastníkovi
  • rôzne kategórie kódov prijímaných od účastníkov, nezávislé definovanie pre každého účastníka a identifikátor
  • hlásenie situácií vyžadujúcich zásah
  • triedenie udalostí vyžadujúcich zásah
  • tvorenie hlásení pre účastníkov, operátorov a systém PCO
  • archivovanie hlásení
STAM-1 DEMO

Informačné materiály

 Katalóg produktov
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Softvér

Vyber verziu:  
anglický
dátum verzie: 2013-09-09
nemecký
dátum verzie: 2013-09-09
poľský
dátum verzie: 2013-09-09
ruský
dátum verzie: 2013-09-09

Produkty

Program PCO STAM-1