ACTIVA-SOFT

Program na konfiguráciu IR bariér

  • práca v prostredí Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7
  • programovanie a diagnostika IR bariéry
  • zobrazenie stavu zariadenia na monitore počítača
  • port RS-232 na komunikáciu
ACTIVA-SOFT

Informačné materiály

 Katalóg produktov
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Softvér

Vyber verziu:  
poľský, anglický, nemecký, holandský, talianský, slovenský, ruský
dátum verzie: 2015-02-24

Produkty

Aktívna 2 lúčová IR bariéra
Aktívna 3 lúčová IR bariéra
Aktívna 4 lúčová IR bariéra
Aktívna 5 lúčová IR bariéra
Aktívna 6 lúčová IR bariéra
Aktívna 7 lúčová IR bariéra
Aktívna 8 lúčová IR bariéra
Aktívna 2 lúčová IR bariéra (hnedá)
Aktívna 3 lúčová IR bariéra (hnedá)
Aktívna 4 lúčová IR bariéra (hnedá)
Aktívna 5 lúčová IR bariéra (hnedá)
Aktívna 6 lúčová IR bariéra (hnedá)
Aktívna 7 lúčová IR bariéra (hnedá)
Aktívna 8 lúčová IR bariéra (hnedá)