FLASHX

Program na aktualizáciu firmvéru ústrední INTEGRA

  • umožňuje aktualizovať firmvér hlavnej dosky ústredne bez nutnosti demontovania dosky nainštalovanej na objekte.

Program umožňuje aktualizáciu firmvéru vo verzii zhodnej s číslom verzie programu FLASHX. Treba použiť zodpovedajúci firmvér pre daný model zabezpečovacej ústredne:

  • INTEGRA 24 Firmvér
  • INTEGRA 32 Firmvér
  • INTEGRA 64 Firmvér
  • INTEGRA 64 Plus Firmvér
  • INTEGRA 128 Firmvér
  • INTEGRA 128-WRL Firmvér
  • INTEGRA 128 Plus Firmvér
  • INTEGRA 256 Plus Firmvér

POZOR !!!

Od verzie 1.08, je aktualizácia firmvéru ústrední možná iba v rámci tej istej jazykovej verzii. V prípade výberu inej jazykovej verzie nastane zablokovanie zabezpečovacej ústredne.

FLASHX

Informačné materiály

 Katalóg produktov
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Softvér

Vyber verziu:  
anglický
dátum verzie: 2019-05-28
bulharský
dátum verzie: 2019-05-28
český
dátum verzie: 2019-05-28
dánsky
dátum verzie: 2019-05-28
estónsky
dátum verzie: 2019-05-28
fínsky
dátum verzie: 2019-05-28
francúzky
dátum verzie: 2019-05-28
grécky
dátum verzie: 2019-05-28
holandský
dátum verzie: 2019-05-28
Írsko
dátum verzie: 2019-05-28
lotyšský
dátum verzie: 2019-05-28
maďarský
dátum verzie: 2019-05-28
nemecký
dátum verzie: 2019-05-28
nórsky
dátum verzie: 2019-05-28
poľský
dátum verzie: 2019-05-28
portugalský
dátum verzie: 2019-05-28
rumunský
dátum verzie: 2019-05-28
ruský
dátum verzie: 2019-05-28
slovenský
dátum verzie: 2019-05-28
slovinský
dátum verzie: 2019-05-28
španielský
dátum verzie: 2019-05-28
srbský
dátum verzie: 2019-05-28
švédsky
dátum verzie: 2019-05-28
turecký
dátum verzie: 2019-05-28
ukrajinský
dátum verzie: 2019-05-28

Produkty

Hlavná doska zabezpečovacej ústredne od 4 do 24 vstupov
Hlavná doska zabezpečovacej ústredne od 8 do 32 vstupov
Hlavná doska zabezpečovacej ústredne od 16 do 64 vstupov
Hlavná doska zabezpečovacej ústredne od 16 do 128 vstupov
Hlavná doska zabezpečovacej ústredne s bezdrôtovou nadstavbou ABAX a komunikátorom GSM/GPRS
Hlavná doska zabezpečovacej ústedne od 16 do64 vstupov a výstupov, spĺňajúca požiadavky normy GRADE-3
Hlavná doska zabezpečovacej ústredne od 16 do128 vstupov a výstupov, spĺňajúca požiadavky normy GRADE-3
Hlavná doska zabezpečovacej ústredne od 16 do 256 vstupov a výstpov, spĺňajúca požiadavky normy GRADE-3