STAM-2 UE

Upgrade zo STAM-2 BS

STAM-2 UE je program na zväčšenie počtu stanovísk dostupných pre program STAM-2 BASIC zakúpený v sete STAM-2 BS (z 3 do 10).

  • program STAM-2 (rozširujúca licencia STAM-2 z 3 na 10 stanovísk)
STAM-2 UE

Karta produktu

 STAM-2 UE

Informačné materiály

 Katalóg produktov
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.