SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

INT-GSM

komunikačný modul GPRS

Zbernicový komunikačný modul GPRS pre ústredne INTEGRA a INTEGRA Plus.
Efektívne, spoľahlivo a pohodlne!

Official international

SATEL Technical Support platform

  An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
 • instructional videos
 • intuitive systems configurators
 • technical news

Log in and start exploring now!

OPAL a OPAL Plus

Externé duálne detektory pohybu PIR+MW

Duálna technológia, algoritmus detekcie s automatickou adaptáciou a kvalitný
kryt (IP54) zaisťujú stabilnú činnosť detektorov v sťažených atmosférických
podmienkach. Detektor okrem toho ponúka možnosť jednoduchej montáže
a precíznej konfigurácie. Tieto zariadenia sú dokonalým riešením pre každý objekt.

Priestor okolo domu bude bezpečný ako priestorov v jeho vnútri!

INT-TSI, INT-TSG, INT-KLFR, INT-KSG a INT-SF

LCD klávesnice a klávesnice pre skupiny sú najpoužívanejšie časti
zabezpečovacieho systému. Preto bola na prispôsobenie ich dizajnu
interiéru objektu, rozšírená farebná rada najpopulárnejších modelov klávesníc.

Známe zariadenia v novej, bielej farbe

ACCO NET

Systém kontroly vstupu

Moderný systém kontroly vstupu s rozsiahlou štruktúrou, umožňujúci
pohodlné vzdialené a lokálne ovládanie neobmedzeného počtu ústrední
ACCO-NT z viacerých miest súčasne.

Obsluha 65 000 užívateľov

VERSA Plus

Zabezpečovacia ústredňa

Jediné takéto kompaktné riešenie, ktoré ponúka:
viackanálovú komunikáciu, mobilnú aplikáciu, úplne bezdrôtové
ovládanie a možnosť vytvorenia drôtového, bezdrôtového alebo
hybridného systému.

Nastal čas pre ústredne VERSA Plus!

VERSA CONTROL

Mobilná aplikácia určená pre ústredne zo série VERSA

Jednoduchá a intuitívna aplikácia pre smartfóny a tablety. Umožňuje vzdialené
zobrazenie stavu systému, vstupov a výstupov, ich ovládanie a taktiež prehľad
porúch a udalostí. Okrem toho ponúka oznamovanie pomocou správ PUSH.

Ovládanie systému z každého miesta na svete!

INT-TSI

Centrum ovládania inteligentného zabezpečovacieho systému

Najnovšie funkcie pridané klávesnici INT-TSI:
činnosť v režime MASTER/SLAVE, flat dizajn užívateľského rozhrania,
miniaplikácia počasia, nastavovanie veľkosti tlačidiel a zobrazovanie
stavu systému pri zapnutom šetriči.

Vyskúšajte nové funkcie už dnes!

 

Možnosti

Komunikačný modul GPRS pre ústredne

INTEGRA a INTEGRA Plus

INT-GSM

INT-GSM

Zariadenie realizuje monitoring cez GPRS (TCP/UDP) alebo pomocou správ SMS. Pomocou správ SMS, alebo oznamovania PUSH, môže taktiež zasielať informácie o udalostiach zainteresovaným osobám. Keď modul INT-GSM spolupracuje s ústredňou zo série INTEGRA Plus, je možné aj zasielanie e-mailov. Obsah všetkých správ, nezávisle od spôsobu ich zasielania, je založený na zozname udalostí a zasielané udalosti sa generujú automaticky.

SPOJENIE CEZ SERVER SATEL

Komunikácia so zabezpečovacou ústredňou sa prostredníctvom modulu INT-GSM môže vykonávať s využitím servera SATEL.
Vtedy je dostupná diaľková konfigurácia pomocou:

 • programu DLOADX
 • administrácia systému pomocou programu GUARDX
 • a obsluha pomocou mobilnej aplikácie INTEGRA CONTROL.

Diaľkové ovládanie funkcií zabezpečovacieho
systému, v rámci ktorého pracuje modul
INT-GSM, sa realizuje pomocou:

správ
SMS
bezplatnej
služby CLIP
mobilnej aplikácie
INTEGRA CONTROL

2 spôsoby pripojenia modulu
na zabezpečovaciu ústredňu

1

priamo: na zbernicu LCD klávesníc a cez port RS-232

2

prostredníctvom komunikačného modulu ETHM-1 Plus: cez port RS-485

Spojenie INT-GSM s komunikačným modulom ETHM-1 Plus umožňuje využívanie siete GSM ako záložného kanálu pre ústredňu INTEGRA alebo INTEGRA Plus (alternatíva pre komunikáciu cez Ethernet). V prípade funkcie monitoringu má inštalačný technik možnosť určenia priorít využívania jednotlivých kanálov spojenia– Dual Path Reporting – zhodne s požiadavkami normy EN 50136.

INT-GSM

INT-GSM

Komunikačný modul GPRS pre ústredne INTEGRA a INTEGRA Plus
 • spolupráca s ústredňami INTEGRAINTEGRA Plus
 • obsluha dvoch kariet SIM
 • možnosť overenia stavu kreditu na kartách pre-paid
 • synchronizácia času so serverom NTP alebo siete GSM
 • oznamovanie: SMS, CLIP, PUSH, e-mail (INTEGRA Plus)
 • vzdialené ovládanie: SMS, CLIP, mobilná aplikácia
 • monitoring: GPRS (TCP/UDP), správy SMS
 • možnosť spolupráce s ethernetovým modulom ETHM-1 Plus:
  • Dual Path Reporting, zhodný s EN 50136
  • záložný kanál spojenia
 • možnosť spojenia cez server SATEL
 • obsluha systému pomocou mobilnej aplikácie INTEGRA CONTROL
 • programovanie ústredne pomocou DLOADX (vzdialené spojenie)
 • ovládanie zabezpečovacieho systému pomocou GUARDX (vzdialené spojenie)
 • spolupráca so systémom INTEGRUM
 • vzdialená aktualizácia firmvéru modulu cez UpServ
Kde nakupovať?

Charakteristika

INT-GSM je komunikačný modul GPRS umožňujúci zabezpečovacím ústredniam zo série INTEGRAINTEGRA Plus komunikáciu cez sieť GSM. Zariadenie pracuje na zbernici LCD klávesníc zabezpečovacej ústredne.

Obsluhuje dve karty SIM, pomocou ktorých je možné prijímať správy a prichádzajúce spojenia. Všetky prenosy GPRS sú šifrované v štandarde AES-192.

INT-GSM monitoruje udalosti na dve PCO cez sieť GSM. Využíva na to prenos cez GPRS a správy SMS, s možnosťou nastavenia priority pre každý kanál prenosu.

Správy o udalostiach je tvorené automaticky na základe zápisu v pamäti udalostí zabezpečovacej ústredne. Modul zasiela správy vo forme správ SMS (na maximálne 16 čísiel), a v prípade spolupráce s ústredňou INTEGRA Plus taktiež správy e-mail (na maximálne 16 adries). Po nainštalovaní mobilnej aplikácie INTEGRA CONTROL, napr. v smartfóne, sú dostupné aj správy PUSH.

Spolupráca INT-GSM s ústredňami INTEGRA/INTEGRA Plus umožňuje vzdialený prístup a ovládanie systému pomocou:

 • aplikácie INTEGRA CONTROL (GPRS)
 • správ SMS
 • bezplatnej služby CLIP
 • programu GUARDX (GPRS).

Veľkou výhodou INT-GSM je možnosť spolupráce s ethernetovým modulom ETHM-1 Plus (spojenie RS-485). Továrensky je GPRS záložným kanálom spojenia pre sieť Ethernet. Toto riešenie umožňuje realizáciu dvojcestného monitoringu (Dual Path Reporting), zhodného s normou EN 50136, a taktiež umožňuje určiť prioritu kanálov monitoringu udalostí (Ethernet, GPRS a SMS).

Komunikácia cez sieť GSM umožňuje bezdrôtové spojenie ústredne a počítača s nainštalovaným programom DLOADXGUARDX, a taktiež konfiguráciu a spravovanie systému z ľubovoľného miesta. Spojenie medzi modulom a počítačom je možné realizovať pomocou spojenia cez server SATEL.

Aktualizácia firmvéru modulu sa vykonáva lokálne cez port RS-232 alebo vzdialene, cez GPRS, pomocou programu UpServ.

Vlastnosti:

 • spolupráca s ústredňami INTEGRA a INTEGRA Plus (verzia firmvéru 1.18 alebo novšia)
 • obsluha dvoch kariet SIM
 • možnosť overenia stavu kreditu na kartách pre-paid
 • synchronizácia času so serverom NTP alebo siete GSM
 • oznamovanie: SMS, CLIP, PUSH, e-mail (INTEGRA Plus)
 • vzdialené ovládanie: SMS, CLIP, mobilná aplikácia
 • monitoring: GPRS (TCP/UDP), správy SMS
 • možnosť spolupráce s ethernetovým modulom ETHM-1 Plus (verzia firmvéru 2.05 alebo novšia):
  • Dual Path Reporting, zhodný s EN 50136
  • záložný kanál spojenia
 • možnosť spojenia cez server SATEL
 • obsluha systému pomocou mobilnej aplikácie INTEGRA CONTROL
  • Android (verzia firmvéru 4.2.7 alebo novšia))
  • iOS (verzia firmvéru 5.0 alebo novšia))
 • programovanie ústredne pomocou DLOADX (verzia firmvéru 1.18.000 alebo novšia) (vzdialené spojenie)
 • ovládanie zabezpečovacieho systému pomocou GUARDX (verzia firmvéru 1.18.000 alebo novšia) (vzdialené spojenie)
 • spolupráca so systémom INTEGRUM
 • vzdialená aktualizácia firmvéru modulu cez UpServ
EN-50136 SP 5
INT-GSM

Karta produktu

 INT-GSM

Informačné materiály

 Katalóg produktov
 INT-GSM

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2018-09-14
3.68 MB
skrátená inštalačná príručka
dátum aktualizácie: 2018-08-10
161 KB

Softvér

viacjazyčný
dátum verzie: 2019-06-12
viacjazyčný
dátum verzie: 2019-10-10

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2018-07-18
81 KB
EN-50136 SP 5
dátum aktualizácie: 2019-04-01
134 KB

Technické informácie

Napätie napájania (±15%)
12 V DC
Rozmery dosky elektroniky
80 x 57 mm
Pracovná teplota
-10...+55°C
Odber prúdu v pohotovostnom režime
130 mA
Maximálny odber prúdu
250 mA
Hmotnosť
38 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Trieda prostredia podľa EN50130-5
II
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.
 © 1990-2018 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij