SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

INT-GSM

komunikačný modul GPRS

Zbernicový komunikačný modul GPRS pre ústredne INTEGRA a INTEGRA Plus.
Efektívne, spoľahlivo a pohodlne!

Official international

SATEL Technical Support platform

    An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
  • instructional videos
  • intuitive systems configurators
  • technical news

Log in and start exploring now!

OPAL a OPAL Plus

Externé duálne detektory pohybu PIR+MW

Duálna technológia, algoritmus detekcie s automatickou adaptáciou a kvalitný
kryt (IP54) zaisťujú stabilnú činnosť detektorov v sťažených atmosférických
podmienkach. Detektor okrem toho ponúka možnosť jednoduchej montáže
a precíznej konfigurácie. Tieto zariadenia sú dokonalým riešením pre každý objekt.

Priestor okolo domu bude bezpečný ako priestorov v jeho vnútri!

INT-TSI, INT-TSG, INT-KLFR, INT-KSG a INT-SF

LCD klávesnice a klávesnice pre skupiny sú najpoužívanejšie časti
zabezpečovacieho systému. Preto bola na prispôsobenie ich dizajnu
interiéru objektu, rozšírená farebná rada najpopulárnejších modelov klávesníc.

Známe zariadenia v novej, bielej farbe

ACCO NET

Systém kontroly vstupu

Moderný systém kontroly vstupu s rozsiahlou štruktúrou, umožňujúci
pohodlné vzdialené a lokálne ovládanie neobmedzeného počtu ústrední
ACCO-NT z viacerých miest súčasne.

Obsluha 65 000 užívateľov

VERSA Plus

Zabezpečovacia ústredňa

Jediné takéto kompaktné riešenie, ktoré ponúka:
viackanálovú komunikáciu, mobilnú aplikáciu, úplne bezdrôtové
ovládanie a možnosť vytvorenia drôtového, bezdrôtového alebo
hybridného systému.

Nastal čas pre ústredne VERSA Plus!

VERSA CONTROL

Mobilná aplikácia určená pre ústredne zo série VERSA

Jednoduchá a intuitívna aplikácia pre smartfóny a tablety. Umožňuje vzdialené
zobrazenie stavu systému, vstupov a výstupov, ich ovládanie a taktiež prehľad
porúch a udalostí. Okrem toho ponúka oznamovanie pomocou správ PUSH.

Ovládanie systému z každého miesta na svete!

INT-TSI

Centrum ovládania inteligentného zabezpečovacieho systému

Najnovšie funkcie pridané klávesnici INT-TSI:
činnosť v režime MASTER/SLAVE, flat dizajn užívateľského rozhrania,
miniaplikácia počasia, nastavovanie veľkosti tlačidiel a zobrazovanie
stavu systému pri zapnutom šetriči.

Vyskúšajte nové funkcie už dnes!

 

Systémy signalizácie vlámania a napadnutia

VERSA

VERSA

Všestranné zabezpečovacie ústredne – VERSA sú moderné zabezpečovacie ústredne určené na zabezpečenie bytov, domov a malých kancelársko-obchodných objektov. Za svoju všestrannosť vďačia predovšetkým širokej škále dostupných doplnkov, pričom užívateľské prostredie zabezpečuje jednoduchú každodennú obsluhu systému.

 

 

Jednoduchá obsluha

Jednoduchá obsluha

Nezávisle od vybraného spôsobu obsluhy systému – použitie klávesníc LCD/LED, čítačiek bezdotykových kariet alebo bezdrôtových ovládačov, je obsluha systému založeného na ústredni VERSA jednoduchá a intuitívna. Má to veľký význam – zvlášť ak je potrebné, aby systém ovládali aj deti alebo staršie osoby.

 

Elastické rozšírenie – prispôsobenie systému k zvyšujúcim sa potrebám

Systém založený na ústredni VERSA je mož¬né jednoduchým spôsobom rozšíriť, ak je to potrebné. Vtedy je možné využiť rozšírenie drôtovými aj bezdrôtovými prvkami a zachovať existujúce zariadenia (hlavná doska, klávesnice, čítačky) – VERSA je preto ideálne riešenie teraz ale aj do budúcnosti.

VERSA Elastické rozšírenie

 

Úplné zabezpečenie v každej situácii

Zabezpečovacie ústredne VERSA umožňujú využívať tri druhy stráženia:

  • plné, v ktorom sú strážené všetky vstupy vybranej skupiny
  • denné, v ktorom strážia iba obvodové detektory umožňujúce voľný pohyb vnútri chránenej oblasti
  • nočné, v ktorom sú okrem obvodových detektorov aktívne aj detektory v miestnostiach nepoužívaných počas spánku

VERSA

Jednoduché spustenie a programovanie

Všetky ústredne série VERSA zabezpečujú veľmi jednoduché programovanie a spustenie – vďačia za to premysleným továrenským nastaveniam a aj prehľadnému menu programovania zobrazovanému na LCD displeji. Ústredne VERSA je možné ešte jednoduchšie programovať pomocou počítača a programu DLOADX, ktorý pracuje v prostredí Windows.

Úspešnosť oznamovania

Vzhľadom na to, že jednou z najdôležitejších úloh zabezpečovacieho systému je úspešné odovzdanie informácie o alarme, môžu ústredne VERSA využívať na komunikáciu nielen zabudovaný telefónny komunikátor, ale aj moduly GSM/GPRS a TCP/IP (Ethernet). Vďaka tomu je možné potenciál ústrední VERSA využívať nezávisle od dostupnosti komunikačných médií.

Úplná unifikácia hardvéru a programového vybavenia

Úplná unifikácia hardvéru a programového vybavenia

Všetky typy ústredne VERSA využívajú rovnaké programové vybavenie, vďaka čomu stačí poznať iba jednu z nich, aby sa potom dali jednoducho využiť možnosti ponúkané inými ústredňami zo série VERSA. Podobne je to aj v prípade programovania pomocou počítača – všetky ústredne VERSA sa programujú pomocou toho istého programu DLOADX, čo významným spôsobom skracuje čas potrebný na ich ovládanie a úplné využitie možností, ktoré ponúkajú.

 © 1990-2018 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij