Vlastnosti

Komunikační GPRS modul
pro zabezpečovací ústředny

INTEGRA a INTEGRA Plus

INT-GSM

INT-GSM

Zařízení umožňuje přenos událostí pomocí GPRS(TCP/UDP) nebo SMS zprávami. Dále může pomocí SMS nebo PUSH notifikací informovat o událostech příslušné osoby. Pokud je modul
INT-GSM připojen k ústřednám INTEGRA Plus, je možné zasílat také e-mailové zprávy. Obsahy zpráv, které jsou zasílány, se vytvářejí přímo na základě historie událostí a jsou generovány automaticky.

SLUŽBA SPOJENÍ SATEL

Komunikaci s ústřednou přes modul INT-GSM lze navázat pomocí služby spojení SATEL.
Díky tomu lze vzdáleně:

 • konfigurovat nastavení systému pomocí programu DLOADX
 • administraci systému pomocí programu GUARDX
 • ovládat systém z mobilní aplikace INTEGRA CONTROL.

Funkce zabezpečovacího systému, jehož
součástí je i modul INT-GSM, lze vzdáleně
ovládat pomocí:

SMS
zpráv
bezplatnou službou
CLIP (prozvoněním)
aplikací
INTEGRA CONTROL

2 způsoby propojení
modulu s ústřednou

1

přímo: na sběrnici klávesnic a přes port RS-232

2

přes komunikační modul ETHM-1 Plus: pomocí sběrnice RS-485

Kombinací INT-GSM a komunikačního modulu ETHM-1 Plus získáme možnost použití GSM sítě jako záložní přenosové cesty pro ústředny INTEGRA nebo INTEGRA Plus (jako alternativu k ethernetové komunikaci). V případě použití monitorování na PCO může instalační technik nastavit priority přenosu po jednotlivých cestách – Dual Path Reporting – shoda s normou EN 50136.

INT-GSM

INT-GSM

Komunikační GPRS modul pro ústředny INTEGRA a INTEGRA Plus
 • spolupráce s ústřednami INTEGRAINTEGRA Plus
 • podpora dvou SIM
 • možnost kontroly stavu kreditu předplacených karet a zaslání zprávy o minimálním zůstatku
 • synchronizace času NTP serverem / GSM sítí
 • zasílání: SMS, CLIP, PUSH, e-mail (INTEGRA Plus)
 • vzdálené ovládání: SMS, CLIP, mobilní aplikací
 • přenos: GPRS (TCP/UDP), SMS zprávy
 • možnost spolupráce s ethernetovým modulem ETHM-1 Plus:
  • Dual Path Reporting, shoda s EN 50136
  • záložní komunikační cesta
 • možnost využití služby sestavení spojení SATEL
 • ovládání z mobilní aplikace INTEGRA CONTROL
 • programování ústředny pomocí DLOADX (vzdálené spojení)
 • dohled nad zabezpečovacím systémem pomocí GUARDX (vzdálené
  spojení)
 • spojení s aplikací INTEGRUM
 • vzdálená aktualizace firmware modulu přes UpServ
Kde kupit?

Charakteristika

INT-GSM je komunikační GPRS modul umožňující ústřednám série INTEGRAINTEGRA Plus komunikovat přes GSM síť. Zařízení je připojeno k ústředně na sběrnici klávesnic.

Podporuje dvě SIM karty, přes které může přijímat zprávy a příchozí hovory v jednu dobu. Všechny přenosy po GPRS jsou kódovány standardem AES-192.

INT-GSM přenáší události až na dvě monitorovací stanice (např. bezpečnostní agentury) přes síť GSM. K tomuto účelu používá GPRS a SMS zprávy, s možností nastavení priority pro každý zmíněný přenosový kanál.

Zprávy jsou automaticky generované na základě údajů historie událostí ústředny. Modul zasílá informace pomocí SMS (až na 16 telefonních čísel)  a v případě připojení k ústředně INTEGRA Plus lze zaslat i e-maily  (až na 16 adres). V případě instalace aplikace  INTEGRA CONTROL na chytrém telefonu, lze získávat i PUSH notifikace.

INT-GSM umožňuje u ústředen INTEGRA/INTEGRA Plus přístup k vzdálenému ovládání systému přes:

 • aplikaci INTEGRA CONTROL (GPRS)
 • SMS zprávy
 • bezplatnou službou CLIP (prozvonění)
 • program GUARDX (GPRS).

Velkou výhodou  zařízení INT-GSM je schopnost spolupráce s ethernetovým modulem ETHM-1 Plus  (RS-485 sběrnice). Standardně je tak GPRS záložním komunikačním kanálem k ethernetovému. Tato dvojice tak umožňuje realizaci Dual Path Reporting v souladu s EN 50136, a také umožňuje určení priority přenosové cesty pro monitorování na PCO (Ethernet, GPRS a SMS).

Komunikace pomocí GSM sítě nabízí bezdrátové spojení mezi ústřednou a počítačem s nainstalovanými programy DLOADXGUARDX, a tak lze systém konfigurovat i spartovat ať už lokálně nebo vzdáleně. Spojení mezi modulem a PC lze navázat pomocí služby spojení SATEL.

Aktualizaci softwaru modulu lze provést buď přes port RS-232 nebo vzdáleně pomocí GPRS za použití softwaru UpServ.

Vlastnosti:

 • spolupráce s ústřednami INTEGRA a INTEGRA Plus (verze 1.18 nebo vyšší)
 • podpora dvou SIM karet pro zasílání: SMS, CLIP, PUSH, e-mailů (INTEGRA Plus)
 • vzdálené ovládání: SMS, CLIP, mobilní aplikace
 • přenos na PCO: GPRS, SMS
 • možnost spolupráce s ethernetovým modulem ETHM-1 Plus (verze 2.05 nebo vyšší):
  • Dual Path Reporting, shoda s EN 50136
  • záložní komunikační kanál
 • možnost použití služby spojení SATEL
 • vzdálené ovládání systému aplikací INTEGRA CONTROL
  • Android (verze 4.2.7 nebo vyšší)
  • iOS (verze 5.0 nebo vyšší)
 • programování ústředny pomocí programu DLOADX (verze 1.18.000 nebo vyšší)
 • dohled zabezpečovacího systému pomocí GUARDX (verze 1.18.000 nebo vyšší)
 • možnost spolupráce se systémem INTEGRUM
 • možnost vzdálené aktualizace modulu
EN-50136 SP 5
INT-GSM

Karta produktu

 INT-GSM

Informační materiály

 Katalog produktů
 INT-GSM

Dokumentace

manuál
datum aktualizace: 2019-12-03
2.14 MB

Software

vícejazyčný
datum verze: 2019-06-12
vícejazyčný
datum verze: 2019-10-10

Certifikáty

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
datum aktualizace: 2018-07-18
81 KB
EN-50136 SP 5
datum aktualizace: 2019-04-01
134 KB

Technická data

Napájecí napětí (±15%)
12 V DC
Rozměr základní desky
80 x 57 mm
Rozsah pracovních teplot
-10...+55°C
Proudová spotřeba v klidu
130 mA
Max. proudová spotřeba
250 mA
Hmotnost
38 g
Maximální relativní vlhkost
93±3%
Třída prostředí dle EN50131-5
II
Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.